sida

Partiprogrammet

Vänsterpartiets partiprogram definierar partiet så här.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

De tre fetstilade orden ovan är vägledande för Vänsterpartiets politik. Vi går kort igenom dem nedan.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti

Konflikten mellan den som arbetar och den som äger är central för Vänsterpartiet. Denna klasskonflikt är inbyggd i kapitalismen. Den som äger vill kunna ta ut så mycket vinst som möjligt medans den som arbetar vill få större del av vinsten högre lön och bättre arbetsvillkor.

Därför arbetar vi för en starkare arbetarrörelse, både politiskt och fackligt.

I längden vill vi se ett socialistiskt samhälle, där det inte längre är ett fåtal som äger det mesta, utan där demokratins grundprinciper gäller även ekonomin.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti

Likväl som vårt samhälle inte är ekonomiskt jämlikt så är det inte heller jämställt mellan könen. Det är ett samhälle som vilar på patriarkala grunder. Det visar sig på många sätt. Från det uppenbara i att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män och oftare tvingas arbeta deltid mot sin vilja. Att kvinnor utsätts i mycket högre grad än män av sexuellt våld och känner sig mer otrygga i sin vardag och i det offentliga rummet. Till det mer subtila, som att män i större utsträckning tar män på större allvar än kvinnor.

Därför arbetar vi för att öka jämställdheten i samhället men även i vårt parti genom internfeministiskt arbete.

Vänsterpartiets politik vilar på en ekologisk grund

Vårt samhälle lever över våra tillgångar. Klimatförändringar sker i en ökande takt och vi står på randen av en klimatkatastrof. Vänsterpartiet tar klimatfrågan på allvar.

Vi arbetar för klimaträttvisa. Vi ser behovet av en stor omställning av samhället. Men det måste ske på ett rättvist sätt så att de som förbrukar mest resurser är också de som måste ställa om mest. Den del av arbetarklassen som idag är beroende av klimatförstörande verksamhet ska ges möjligheter att ställa om och arbeta i nya gröna industrier.

Dela den här sidan:

Kopiera länk