sida

Partiföreningen

Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck är en partiförening inom distriktet Vänsterpartiet Storstockholm. Men vad är en partiförening?

Partiföreningarna är Vänsterpartiets mest grundläggande organisationsenhet. Det är här våra aktiviteter i stadsdelen planeras och genomförs. Valrörelse, flygbladsutdelningar och torgmöten, öppna möten med våra politiker, bok- och studiecirklar, mm.

Kort sagt, har du någonsin sett Vänsterpartiet i vår stadsdel så är det partiföreningen som anordnat det.

Partiföreningen har också en viktig interndemokratisk funktion. Det är vi som väljer ombud till partikongressen, skriver motioner till partiprogrammet och nominerar till partiordförande, partistyrelsen, riksdagsledamöter, mm.

Det är också genom partiföreningen vi har kontakten med våra lokalpolitiker. I vår stadsdelsnämnd sitter en ordinarie ledamot och en ersättare från vår partiförening.

Partiföreningen styrs av en styrelse som varje år väljs på ett årsmöte. Där väljer vi även ombud till repskapet, revisor, och en valberedning som har i uppgift att ta fram förslag på ovanstående till nästa års årsmöte.

I vår partiförening har vi ett medlemsmöte varje månad, och utöver det så organiserar även våra arbetsgrupper aktiviteter.

Dela den här sidan:

Kopiera länk