sida

Distriktet

Vänsterpartiet Storstockholm är vårt distrikt och innefattar hela Stockholmsregionen. Det består av 51 partiföreningar.

I Stockholms stad finns 16 partiföreningar och utöver det har de flesta kommuner en förening.

Vartannat år har vi en distriktsårskonferens (DÅK) dit alla föreningar i distriktet skickar ombud. På den väljer vi en distriktsstyrelse (DS) och en distriktsordförande på två år, och precis som i föreningen även en valberedning och revisorer.

Distriktet har även ansvaret för regionpolitiken. På distriktets valkonferens tar vi fram ett valprogram för regionen som våra regionpolitiker har att följa. Det är distriktsstyrelsen som är länken mellan våra regionpolitiker och partiets medlemmar.

Distriktet har flera utskott och nätverk som man kan engagera sig i. Utskott blir man vald till av distriktsstyrelsen, medan nätverk är öppna för alla medlemmar.

Branschföreningar

Utöver de geografiska partiföreningarna har vi även 11 branschföreningar i distriktet. Föreningarna samlar medlemmar efter yrke och fackligt medlemskap. Några exempel är Kommunalvänstern och Byggvänstern.

I Vänsterpartiet kan man vara dubbelansluten till en branschförening. Det betyder att man kan vara ansluten både till sin geografiska förening och sin branschförening. Dock har man bara rösträtt i en av föreningarna när det gäller kongressombud, ombud till distriktsårskonferensen, mm.

Dela den här sidan:

Kopiera länk