Valrörelsen

Nomineringsanmodan

Nämndeman till Juryn för tryckfrihetsmål

Nominera dig eller någon annan medlem till Juryn för tryckfrihetsmål. Den nominerade måste ha tjänat som nämndeman tidigare och vara bosatt inom Stockholms län.

Din nominering ska innehålla följande uppgifter:
Namn
Personnummer
Telefonnummer
Postadress
Mejladress
Kort CV och motivering

Skickas till styrelsen [email protected]
senast lördagen den 28 november kl 00.00
Beslut tas av styrelsen på nästa möte den 1 december.

Kommentarer är avstängda.