Valrörelsen

Nominera till förvaltningsdomstolar/ kammarrätt, migrationsdomstol och hovrätt

Landstinget tar emot nomineringar för nämndemän till förvaltningsdomstolar/migrationsdomstol, kammarrätt och hovrätt. De kommer prioritera nomineringar i åldersgruppen 18-44. Läs mer om vad det innebär att bli nämndeman via denna länk www.blinamndeman.se

Styrelsen kommer på nästa möte att besluta vilka nomineringar som föreningen skickar vidare. Nominera dig själv eller någon annan genom att mejla följande uppgifter till [email protected]. Nomineringsstopp: 7 oktober kl 18.

Namn
Personnummer
Telefonnummer
Adress
E-post
+ gärna ett kort CV och beskrivning av dig.

Kommentarer är avstängda.