Kommunvalet

Rungande applåder för vänstern

Torsdag 28 augusti hölls lokalpolitisk debatt i Skarpnäcks kulturhus. Det var en välbesökt debatt med omkring 50 personer i publiken.  Tina Kratz, Vänsterpartiets gruppledare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, fick rungande applåder efter varje anförande och debattinlägg.  Det var uppenbart att medborgarna som hade kommit för att lyssna och ställa frågor var trötta på åtta års alliansstyre med nedrustning i välfärden. Oftast var det alldeles tyst när allianspolitikerna hade pratat, förutom vid vissa tillfällen när två personer längst fram eller någon av övriga nämndledamöter gav sitt bifall…

Många medborgare hade kommit för att protestera mot planen att bygga bostäder på Nytorps gärde. Vänsterpartiet är mot detta eftersom vi anser att det är viktigt med gröna områden där folk kan promenera, leka och få kontakt med naturen. Det finns också viktiga miljöskäl eftersom växter renar luft och minskar risken för översvämningar när det regnar mycket. Vi har förslag på byggnation i andra områden som redan är exploaterade samt vill också överdäcka vissa vägar. Tyvärr är både allianspartierna och socialdemokraterna för att exploatera området, så det här kommer bli en viktig kamp när vi får majoritet i stadshuset och ska börja förhandla med Socialdemokraterna och Miljöpartiet (som också är mot exploateringen).

En person i publiken kritiserade allianspartierna och ansåg att det är dåligt och ineffektivt med flera hemtjänstutövare. Dels ansåg hen att det är stört omöjligt att ”välja rätt” när man får en hundrasidig katalog, men också att det måste vara jättedålig för miljön när det åker bilar runt om i hela staden till samma fastigheter men besöker olika brukare. Tänk om hemtjänsten kunde samordnas lite bättre?

Bland många andra frågor lyfte Tina Kratz (V) behovet av ökat antal platser för barn i finsk förskola i och med att det är lång kö i nuläget. Vi behöver också minska barngrupperna generellt i förskolan och starta ”nattis” i och med att det många föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. Vi vill också ta tillbaks Hemmet för gamla som drivs av Vardaga (Carema) i och med att den verksamheten har fått väldigt mycket kritik.

Kommentarer är avstängda.