Okategoriserade

Alliansen struntar i bristerna på Hemmet för gamla

Vänsterpartiets krav på att avsluta Vardagas (f d Caremas) uppdrag att driva Hemmet för gamla i Enskededalen behandlades den 14 maj av Stockholms kommunstyrelse. De andra partierna avslog kravet. I underlaget till beslutet skriver man att ”de boende får god omvårdnad och en god och säker hälso- och sjukvård. Tidigare brister är åtgärdade.”

Ironiskt nog avslöjade Expressen bara två dagar innan kommunstyrelsens beslut en ny omvårdnadsskandal på Hemmet för gamla: en 82-årig kvinna blev medvetslös av felmedicinering.

Vänsterpartiet anser inte att de oberoende och grundliga utredningar som utlovades i stadsdelsnämnden har genomförts. Vi står därför fast vid vår uppfattning att häva avtalet.

Enskededalen_Hemmet_för_Gamla_2011

Hemmet för gamla i Enskededalen.

Den granskning som gjordes var två utredningar av äldreförvaltningen efter att Vänsterpartiets skrivelse lagts i stadsdelsnämnden. Äldreförvaltningen gjorde ytterligare en granskning i april 2013, men den gjordes innan Hemmet för gamla blev ett ärende i nämnden. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utförde aldrig någon oberoende granskning på uppdrag av förvaltningen, eftersom IVO inte gör så kallade uppdragsutredningar.  Med anledning av att Hemmet för Gamla är ISO-certifierade gjordes en revision på verksamheten av de oberoende revisorerna som är utsedda att se till att Hemmet för Gamla klarar ISO-kraven.

Enligt ärendet saknas grund för att häva avtalet. Några specifika bedömningar redovisas dock inte, vilket vore befogat i ett så allvarligt ärende. Den genomlysning som äldreförvaltningens kvalitetsinspektion har gjort och som äldreborgarrådet hänvisar till finns inte ens med som bilaga till ärendet. Det framgår inte heller om Vardaga (f d Carema) har fått sanktioner för de uppenbara brister som kom fram och nu uppges vara åtgärdade.

Våra representanter i stadsdelsnämnden har fått information om att de äldre har fått det bättre sedan vänsterpartiet lyfte frågan i nämnden. Det är givetvis en lättnad, men ett företag som har visat sådana brister borde ha förverkat stadens förtroende att driva hemmet vidare. Och de anställdas situation har blivit sämre, bland annat som en följd av att de slagit larm om bristerna. Det är oacceptabelt att anställda som tar sin yrkesetik på allvar drabbas. Fallet med Hemmet för Gamla är en fruktansvärd historia av missförhållanden med stora konsekvenser både för de äldre och för personalen. Att förtroendevaldas insyn som i detta fall blir kraftigt begränsad av riskkapitalägda bolag som förhalar utlämnande av information är inte förvånande men desto mer anmärkningsvärt. Bristen på insyn drabbar också allmänheten hårt.

Byråkratin i staden som sattes i rullning när avtalet ifrågasattes är också talande. Det är inte rimligt att det ska gå ett helt år mellan att allvarliga brister kommer fram i stadsdelsnämnden och att en skrivelse om att utreda häva avtalet kommer upp till kommunstyrelsen för beslut.

Länktips: Vänsterpartiets Facebooksida Bort med Carema från Hemmet för gamla.

Kommentarer är avstängda.