Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

22/3 Kvinna och pensionär? Visioner för ett bättre pensionssystem

Omkring 225 000 svenska pensionärer lever idag under EU:s fattigdomsgräns. En grupp som är särskilt drabbad är invandrare som har bott och arbetat utanför Sverige en stor del av sitt liv. En annan grupp är deltidsarbetande kvinnor. Pensionerna är ingen pensionärsfråga det är en antirasistisk och feministisk fråga som hårdast kommer drabba unga av idag! Som en del av vår feministiska temamånad välkomnar Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck till ett samtal om visioner för ett bättre och mer jämställt pensionssystem med: Wiwi-Anne Johansson (V), Riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ledamot i socialförsäkringsutskottet och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet Elisabeth Löfvander, Tantpatrullen Clara Lindblom (V), äldre-...