Valrörelsen

Samtal om ekonomi och ekologi

ekoeko Tid: 2 december, kl 18-20 Plats: Bagarmossens Folkets Hus Hur får vi ihop vårt ekonomiska system med de begränsningar klimat och sinande naturresurser kräver av oss? Den frågan har en arbetsgrupp inom Vänsterpartiet arbetat med i tre år. Nu finns slutresultatet att läsa i eko-eko-rapporten. Rikard Warlenius, som suttit i arbetsgruppen, kommer hit och berättar om rapportens huvuddrag och diskuterar dess slutsatser. Fritt inträde Fika till självkostnadspris

Var med och tyck till som medborgare

programforslag Stockholms stad har tagit fram ett förslag till hur stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck kan utökas med 2 500 – 3 500 nya bostäder. Detta program är nu ute på samråd hos medborgarna som kan lämna in synpunkter på förslaget till och med 13 december. Under samrådstiden den 29:e oktober- 13:e december kan förslaget ses och diskuteras med representanter från staden på följande platser: • Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 • Skarpnäcks kulturhus. • Bagarmossens bibliotek Öppet hus hålls i stadens dialogpaviljong i: Skarpnäck,...

Tema bostad på medlemsmötet den 20 okt

Tisdagen den 20 oktober 2015, kl 18-20.30 Tema: Bostad Föreningslokalen, Lillåvägen 61, Bagarmossen 140 000 nya lägenheter i Stockholm – var byggs dom? För att få kunskap om hur planerna för bostadsbyggandet ser ut i staden har vi detta medlemsmöte bjudit in representanter från V (Stadshuset) och Stockholms stads kansli. De inbjudna gästerna kommer bland annat att informera om stadens nuvarande markanvändning och hur den kan påverkas av en stor utbyggnad. I Stan och hos oss. Syftet med mötet är främst att vi ska få en bild av nuläget, som vi, vid intresse kan följa upp som en diskussion någon...

Nominera till förvaltningsdomstolar/ kammarrätt, migrationsdomstol och hovrätt

Landstinget tar emot nomineringar för nämndemän till förvaltningsdomstolar/migrationsdomstol, kammarrätt och hovrätt. De kommer prioritera nomineringar i åldersgruppen 18-44. Läs mer om vad det innebär att bli nämndeman via denna länk www.blinamndeman.se Styrelsen kommer på nästa möte att besluta vilka nomineringar som föreningen skickar vidare. Nominera dig själv eller någon annan genom att mejla följande uppgifter till [email protected] Nomineringsstopp: 7 oktober kl 18. Namn Personnummer Telefonnummer Adress E-post + gärna ett kort CV och beskrivning av dig.

Vänsterns blåsorkester på linje 17-turné

vänsternsblås På lördag 19 september kl 11-13 turnerar Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck tillsammans med vänsterns blåsorkester längs linje 17. Vi startar kl 11 i Skarpnäck och avslutar ca kl 12.30-13.00 i Kärrtorp. Apelltalare är Pia Ortiz Venegas – Landstinget Tina Kratz – Skarpnäcks Stadsdelsnämnd Alexandra Mattson – Stadshuset Gå med! Vi behöver publik och hjälp att dela flygblad, hålla i fanor, noter mm! Vänsterpartiets blåsorkester i Stockholm är en amatörblåsorkester som funnits sedan 1976. De spelar på demonstrationer, appellmöten och andra arrangemang med vänsterinriktning samt genomför...

Nominera till Rådet för mänskliga rättigheter och Stiftelsen barnens dag

På medlemsmötet den 15/9 ska föreningen nominera ledamöter till Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om rådet och uppdraget! Vi ska även nominera till Stiftelsen Barnens Dag. Nominera dig själv eller någon annan genom att mejla styrelsen: [email protected] Nomineringsstopp på medlemsmötet den 15/9.