Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

Nomineringsanmodan: Idrottsnämnden Stockholms stad

Idrottsnämndens övergripande mål är folkhälsa genom breddidrott. Nämnden ska främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar också för stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar. Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Skicka nomineringen till styrelsen [email protected] senast 15/2 kl 12.00. Nomineringarna ska innehålla: Namn och titel Adress Telefon (även mobil) E-postadress Fullständigt personnummer + några ord om varför personen passar för uppdraget. Sista nomineringsdag till Stockholms stad är den 19 februari 2016 kl. 12. För frågor...

Nomineringsanmodan

Nämndeman till Juryn för tryckfrihetsmål Nominera dig eller någon annan medlem till Juryn för tryckfrihetsmål. Den nominerade måste ha tjänat som nämndeman tidigare och vara bosatt inom Stockholms län. Din nominering ska innehålla följande uppgifter: Namn Personnummer Telefonnummer Postadress Mejladress Kort CV och motivering Skickas till styrelsen [email protected] senast lördagen den 28 november kl 00.00 Beslut tas av styrelsen på nästa möte den 1 december.

Samtal om ekonomi och ekologi

Tid: 2 december, kl 18-20 Plats: Bagarmossens Folkets Hus Hur får vi ihop vårt ekonomiska system med de begränsningar klimat och sinande naturresurser kräver av oss? Den frågan har en arbetsgrupp inom Vänsterpartiet arbetat med i tre år. Nu finns slutresultatet att läsa i eko-eko-rapporten. Rikard Warlenius, som suttit i arbetsgruppen, kommer hit och berättar om rapportens huvuddrag och diskuterar dess slutsatser. Fritt inträde Fika till självkostnadspris

Tema bostad på medlemsmötet den 20 okt

Tisdagen den 20 oktober 2015, kl 18-20.30 Tema: Bostad Föreningslokalen, Lillåvägen 61, Bagarmossen 140 000 nya lägenheter i Stockholm – var byggs dom? För att få kunskap om hur planerna för bostadsbyggandet ser ut i staden har vi detta medlemsmöte bjudit in representanter från V (Stadshuset) och Stockholms stads kansli. De inbjudna gästerna kommer bland annat att informera om stadens nuvarande markanvändning och hur den kan påverkas av en stor utbyggnad. I Stan och hos oss. Syftet med mötet är främst att vi ska få en bild av nuläget, som vi, vid intresse kan följa upp som en diskussion någon...

Nominera till förvaltningsdomstolar/ kammarrätt, migrationsdomstol och hovrätt

Landstinget tar emot nomineringar för nämndemän till förvaltningsdomstolar/migrationsdomstol, kammarrätt och hovrätt. De kommer prioritera nomineringar i åldersgruppen 18-44. Läs mer om vad det innebär att bli nämndeman via denna länk www.blinamndeman.se Styrelsen kommer på nästa möte att besluta vilka nomineringar som föreningen skickar vidare. Nominera dig själv eller någon annan genom att mejla följande uppgifter till [email protected] Nomineringsstopp: 7 oktober kl 18. Namn Personnummer Telefonnummer Adress E-post + gärna ett kort CV och beskrivning av dig.

Vänsterns blåsorkester på linje 17-turné

På lördag 19 september kl 11-13 turnerar Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck tillsammans med vänsterns blåsorkester längs linje 17. Vi startar kl 11 i Skarpnäck och avslutar ca kl 12.30-13.00 i Kärrtorp. Apelltalare är Pia Ortiz Venegas – Landstinget Tina Kratz – Skarpnäcks Stadsdelsnämnd Alexandra Mattson – Stadshuset Gå med! Vi behöver publik och hjälp att dela flygblad, hålla i fanor, noter mm! Vänsterpartiets blåsorkester i Stockholm är en amatörblåsorkester som funnits sedan 1976. De spelar på demonstrationer, appellmöten och andra arrangemang med vänsterinriktning samt genomför egna projekt med specialskriven musik, gärna ihop med kör och skådespelare. De spelar musik från hela världen...