Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

Elena Karlström ny distriktsordförande

På årskonrefensen 18-19 mars 2017 valdes vår föreningskamrat och ordförande Elena Karlström till orförande för hela Storstockholms distrikt att leda verksamheten och valarbetet tom 2018! ”Distriktsstyrelsen behöver hitta sätt att stötta föreningarna bättre i deras lokala politiska arbete. Vi behöver skapa forum för att diskutera politik i större utsträckning, och bli ett mer levande och diskuterande distrikt.” Elena Karlström är aktivist i själ och hjärta. Hon går från ord till handling  och är alltid den första att ställa upp på torgmöten, dörrknackningar och flygbladsutdelningar. ”Vi ska skapa distriktstäckande politiska och utåtriktade kampanjer och stärka vår aktivism. Tillsammans kan vi förändra”...

Välkommen till Årsmöte!

Kallelse till Årsmöte Tid: Lördagen den 23 januari kl. 15.00 – 18.00 Middag från ca kl 18.00 Plats: Ekobyns samlingslokal i Kärrtorp/Björkhagen Understenshöjden, Understensvägen 13 OSA: hammarby-skarpnack.vansterpartiet.se Meddela om du vill ha vegansk/vegatarisk kost och ev. allergier.   Tack till dig som engagerat dig under det gångna året och till dig som stöttat vår föreningslokal ekonomiskt! Lokalen har utnyttjats flitigt och vi har tillsammans med vår UngVänsterklubb arrangerat närmare 60 möten och arrangemang under verksamhetsåret 2015! Vi är nu uppe i 340 medlemmar och har blivit Stockholms andra största förening! Vi blickar nu fram mot ett nytt verksamhetsår och har...

Nominera till Årsmötet 23/1!

Under årsmötet ska vi välja många förtroendeposter och uppdrag, men också nominera ombud till Vänsterpartiets Kongress som hålls i Örebro 5-8 maj 2016. Dessa poster kan du nominera dig själv eller någon annan till: – Ordförande – Styrelseledamöter – Styrelsesuppleanter – Revisorer – 1 ord. + 1 suppl. till valkretsens valberedning inför Kongressen – Ombud till Representantskapet (8 ord. + 8 suppl.) – Ersättare till Stadsdelsnämnden (1 suppl.) Dessa nomineringar skickas till valberedningen via sammankallande: Rodrigo Arce, [email protected], 070-9188610 – Föreningens valberedning – Kongressombud (väljs sedan av valkretsens valberedning) Nomineringar till dessa poster skickas till styrelsen: [email protected] Kongressombudsnomineringarna ska skickas...