Valrörelsen

Nomineringsanmodan: Idrottsnämnden Stockholms stad

Idrottsnämndens övergripande mål är folkhälsa genom breddidrott. Nämnden ska främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar också för stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt.

Skicka nomineringen till styrelsen [email protected] senast 15/2 kl 12.00.

Nomineringarna ska innehålla:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Telefon (även mobil)
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
    + några ord om varför personen passar för uppdraget.

Sista nomineringsdag till Stockholms stad är den 19 februari 2016 kl. 12. För frågor om uppdraget kontakta Sebastian Wiklund: 0761229120 [email protected]

Kommentarer är avstängda.