Okategoriserade

Vi stannar i Bagis men flyttar till ny billigare lokal!

skissPå senaste styrelsemötet tog vi beslut om att byta lokal från den befintliga på Lillåvägen 61 till en ny, billigare och närmare men något mindre lokal på Svartågatan 16. På medlemsmötet 15 september 2015 togs beslut om att styrelsen aktivt skulle leta efter en billigare lokal och få mandat att besluta i frågan. Den nya lokalen ligger närmre tunnelbanan och kostar bara två tredjedelar av den nuvarande lokalen. Stockholmshem har renoverat lokalen på Svartågatan och tagit bort en vägg enligt våra önskemål. Vi är i diskussion med dem om ytterligare förändringar vi vill att de ska göra. De ska bl.a. sätta in nya fönster med klarglas för mer ljusinsläpp, de ska sätta in en ny kyl och de ser över möjligheten att sätta en ramp i trappan ner till lokalen för att förbättra tillgängligheten.

Vi har fått snåla under året och får ihop ekonomin tack vare alla er generösa medlemmar som bidrar till lokalen. Styrelsen tycker därför att det känns stabilare för föreningen att byta till en billigare lokal. Lokalfrågan och den snäva ekonomin har tagit stor del av styrelsens tid och kraft under året som varit. Med den nya lokalen hoppas vi ge både större ekonomiskt och mer tidsmässigt utrymme för andra och mer politiskt givande frågor än lokalen. Jag hoppas att vi har erat stöd i det här snabba och svåra beslutet!

Flytten kommer ske vid månadsskiftet jan/feb 2016 och vi hoppas att flera medlemmar har möjlighet att hjälpa till med flytten och att göra den nya lokalen mysig och hemtrevlig!

Kommentarer är avstängda.