årsmöte

Nominera till Årsmötet 23/1!

logo

Under årsmötet ska vi välja många förtroendeposter och uppdrag, men också nominera ombud till Vänsterpartiets Kongress som hålls i Örebro 5-8 maj 2016.

Dessa poster kan du nominera dig själv eller någon annan till:

– Ordförande
– Styrelseledamöter
– Styrelsesuppleanter
– Revisorer
– 1 ord. + 1 suppl. till valkretsens valberedning inför Kongressen
– Ombud till Representantskapet (8 ord. + 8 suppl.)
– Ersättare till Stadsdelsnämnden (1 suppl.)

Dessa nomineringar skickas till valberedningen via sammankallande:
Rodrigo Arce, [email protected], 070-9188610

– Föreningens valberedning
– Kongressombud (väljs sedan av valkretsens valberedning)

Nomineringar till dessa poster skickas till styrelsen:
[email protected]
Kongressombudsnomineringarna ska skickas till distriktet senast den 5 februari, ombuden väljs sedan på möten i valkretsarna i februari. Det går också att nominera sig direkt till distriktet [email protected] ange då även vilken partiförening den nominerade tillhör.
Nomineringsstopp är under årsmötet den 23/1.

Nomineringarna ska innehålla:
– Namn
– Personummer
– Telefon
– Adress
– Mailadress
– En kort motivering
Personen ska vara tillfrågad.

Kontakta styrelsen eller valberedningen om du vill veta mer om något uppdrag eller nomineringsprocessen!

Valberedningen: Rodrigo Arce, [email protected]sterpartiet.se, 070-9188610
Styrelsen: Malin Skiöld (ordf), 0702-70 03 20
Therese Jonasson (vice ordf), 073-6168351
[email protected]

Kommentarer är avstängda.