bostad

Skicka synpunkter på byggprogrammet för Bagarmossen-Skarpnäck

programforslag
Stockholms stad har tagit fram ett förslag till hur stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck kan utökas med 2 500 – 3 500 nya bostäder. Detta program är nu ute på samråd hos medborgarna som kan lämna in synpunkter på förslaget till och med 13 december.

Ladda ner programförslaget här (Stockholms stad bygg- och plantjänst)
Läs mer om hur en byggprocess går till

Skicka dina synpunkter på byggprogrammet till stadsbyggnadskontoret senast 13 dec!

eller via post:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
10420 Stockholm
Ange diarienummer 2014-12380

Mer information
Information om programmet inns också på webbplatsen: stockholm.se/bagarmossenskarpnack samt Stockholms stads Plan- och byggtjänst. Där kan programmet, rapporten från den tidigare
designdialogen samt de utredningar som gjorts i samband med programarbetet laddas ner.

Information om programmet lämnas av:
Madeleine Lundbäck, stadsbyggnadskontoret
[email protected]
08-508 273 16

Johan Rapping, exploateringskontoret
[email protected]
08-508 266 98

Jenny Brolin, exploateringskontoret
[email protected]
08-508 265 32

Kommentarer är avstängda.