Valrörelsen

Tema bostad på medlemsmötet den 20 okt

Tisdagen den 20 oktober 2015, kl 18-20.30
Tema: Bostad
Föreningslokalen, Lillåvägen 61, Bagarmossen

140 000 nya lägenheter i Stockholm – var byggs dom?
För att få kunskap om hur planerna för bostadsbyggandet ser ut i staden har vi detta medlemsmöte bjudit in representanter från V (Stadshuset) och Stockholms stads kansli.

De inbjudna gästerna kommer bland annat att informera om stadens nuvarande markanvändning och hur den kan påverkas av en stor utbyggnad. I Stan och hos oss. Syftet med mötet är främst att vi ska få en bild av nuläget, som vi, vid intresse kan följa upp som en diskussion någon gång under hösten. Informationen avslutas med en frågestund, ledd av Stellan Hamrin.

Dagordning
Mötets öppnande
Val av ordförande
Val av sekreterare
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Rapport från representantskapet
Information om lokalen
Kommande aktiviteter
Tema bostad
– Introduktion, Stellan Hamrin
– Information från fullmäktigegruppen, Sebastian Wiklund
– Information från staden, (namn annonseras på hemsidan)
– Frågor
Kommande aktiviteter
Mötets avlustande

Varmt välkommen önskar
Styrelsen

Nästa medlemsmöte:
8 december, kl 18-20.30
Avslutning/julfest i Ekobyn

Kommentarer är avstängda.