Valrörelsen

Om beslutet i Stadsbyggnadsnämnden

Nu har Stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om att godkänna Programmet för Hammarby Björkhagen, som framförallt berör byggnationerna i Hammarbyskogen och på Nytorps gärde.

För Vänsterpartiet har två viktiga värden ställts mot varandra. Efter åtta år av alliansstyre, som har inneburit en väldigt låg byggtakt och att många hyresrätter omvandlats till bostadsrätter, har vi nu en stor brist på bostäder som folk har råd att bo i. Samtidigt vill Vänsterpartiet bygga en stad som värnar de sociala och de gröna värdena, med en bra boendemiljö av god kvalitet, med både gröna lungor och plats för barnen att leka på. Det beslut som tagits i stadsbyggnadsnämnden försöker förena detta.

Det nya förslaget är bättre än det ursprungliga;

  • Det ska byggas hyresrätter som folk har råd att bo i och allmännyttan kommer att få en central roll
  • De ekologiska värdena i Hammarbyskogen ska värnas ännu tydligare genom att det gröna sambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen stärks i relation till det tidigare förslaget.
  • En ökad exploatering längs Hammarby fabriksväg kommer att prövas, detta skulle kunna möjliggöra en minskad exploatering på andra platser.
  • Majoritetens förslag innebär även att det ska ske en prövning av en väg för gång och cykeltrafik. Vi i Vänsterpartiet kommer att driva att trafiklösningen blir för gång och cykeltrafik, vi ser en stor risk att det annars skulle bli smit och genomfartstrafik.

Nytorps gärde ska fortsatta vara en tillgänglig mötesplats och varken kantas av vägar eller omvandlas till park, och ingreppen på själva gärdet ska minskas.

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser och de nya planerna ska bidra till att bygga en stad med minskat bilberoende.

Vi kommer att fortsätta arbeta för en solidarisk och grön stadsdel där boende och grönytor är en rättighet för alla!
Styrelsen för Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

 

 

 

 

Kommentarer är avstängda.