Kommunvalet

DAGS ATT NOMINERA TILL NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER

Efter Vänsterpartiets framgångar i kommunalvalet i Stockholm är det nu dags att nominera representanter till ett stort antal kommunala facknämnder, stadsdelsnämnder samt kommunala bolag. Vi behöver din nominering senast 29 oktober!

Den 4 november bjuder vi in till ett medlemsmöte där vi tar beslut om våra nomineringar från Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck, som vi sen skickar in till stadshuskansliet. Medlemsmötet ägnas åt nomineringarna, men också åt att prata om hur vårt fortsatta politiska arbete lokalt kommer se ut så här efter valet.

Tid:
4 november kl 18.00 – ca 20.00
Plats:
partiföreningens lokal på Lillåvägen 61

Varmt välkommen önskar vi i styrelsen!

Nomineringar
Du som medlem kan nominera dig själv eller en partiföreningskamrat till en eller flera poster. Nomineringar skickas via e-post till Rolf Karlsson, sammankallande i valberedningen: [email protected] Gäller nomineringen flera uppdrag/poster är det bra om du rangordnar dessa. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara förtroendevald för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senaste den 29 oktober 2014. Uppgifterna om den personen som du vill nominera ska vara så kompletta som möjligt:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Telefon (även mobil)
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

 

Nedan följer de nämnder och styrelser som vi ska nominera till, du kan också läsa mer här

FACKNÄMNDER
– Arbetsmarknadsnämnden- 13 mannanämnd
– Avfallsnämnden- 9 mannanämnd
– Fastighetsnämnden- 13-mannanämnd
– Exploateringsnämnden- 13- mannanämnd
– Idrottsnämnden- 11-mannanämnd
– Kulturnämnden – 11-mannanämnd
– Kyrkogårdsnämnden- 7- mannanämnd
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden – 13-mannanämnd
– Socialnämnden- 13-mannanämnd
– Stadsbyggnadsnämnden – 13-mannanämnd
– Trafiknämnden -13-mannanämnd
– Utbildningsnämnden- 13-mannanämnd
– Äldrenämnden- 13- mannanämnd
(Kan tillkomma nya nämnder)

 

KOMMUNSTYRELSEN
KS-valda
– Kommittén för Stockholmsforskning
– Kommunstyrelsens handikappråd
– Kommunstyrelsens stadsmiljöråd-7 ledamöter
– Rådet till skydd för Stockholms skönhet- 13 ledamöter
– Skärgårdsrådet
– Stockholms konstråd
– Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd

BOLAGSSTYRELSER
– AB Stokab, styrelsen – 7 ledamöter
– Aktiebolaget Familjebostäder, styrelsen – 7 ledamöter
– Aktiebolaget Stockholmshem, styrelsen- 7 ledamöter
– Aktiebolaget Stadsholmen, styrelsen – 8 ledamöter
– Aktiebolaget Svenska Bostäder, styrelsen – 7 ledamöter
– Micasa Fastigheter i Stockholm AB, styrelsen för – 7 ledamöter
– Stockholm Business Region AB, styrelsen för – 9 ledamöter
– Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, styrelsen- 5 ledamöter
– Stockholm Vatten AB, styrelsen för – 9 ledamöter
– Stockholm Vatten Avfall AB styrelsen – 9 ledamöter
– Stockholm Vatten Holding AB, styrelsen- 9 ledamöter
– Stockholm Vatten VA AB, styrelsen- 9 ledamöter
– Stockholms Hamn AB, styrelsen för – 9 ledamöter
– Stockholms stads bostadsförmedling AB – 7 ledamöter
– Stockholms Stads Parkerings AB, styrelsen för – 7 ledamöter
– Stockholms Stadshus AB, styrelsen för – 9 ledamöter
– Stockholms Stadsteater Aktiebolag, styrelsen för – 7 ledamöter
– S:t Erik Fiber, AB – 7 ledamöter
– S:t Erik FörsäkringsAB- 6 ledamöter
– S:t Erik Livförsäkring AB- 6 ledamöter

 

STIFTELSER
– Stiftelsen Stockholm Water Foundation- 7 ledamöter
– Styrelsen för Stiftelsen Barnens Dag

STADSDELSNÄMNDER
– Stadsdelsnämnden Bromma- 13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör -13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Farsta -13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen- 13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby-13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Kungsholmen- 13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Norrmalm (9) 13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista- 13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Skarpnäck- 13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Skärholmen- 13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta- 13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Södermalm -13 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Älvsjö (21) 11 mannanämnd
– Stadsdelsnämnden Östermalm- 13 mannanämnd

ÖVRIGA
– Kommunförbundet Stockholms län, KSL
– Stadsmiljöberedningen
– Mälardalsrådets stämma – 9 ledamöter
– Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning
– Revisorsgrupp 1- 20 ledamöter
– Revisorsgrupp 2- 9 ledamöter
– Revisorsgrupp 3
– Revisorsgrupp 4
– Revisorskollegiet
– Svenska kommunförbundets kongress
– Kommunfullmäktiges valberedning
– Vigselförrättare

Kommentarer är avstängda.