Okategoriserade

Skarpnäck får lokalt program mot rasism

20131222_115755

Från den stora antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp den 22 december 2013.

På initiativ av Vänsterpartiet har partierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd ikväll enats om skapa ett lokalt program mot främlingsfientlighet och rasism. Skarpnäck har nu som ambition att vara den stadsdel i Stockholm som är mest aktiv i arbetet med att förebygga och motverka rasism. De som bor i stadsdelen kommer också att bjudas in i arbetet. Förslaget som antogs ser ut så här:

Det nazistiska våldet är ett hot mot demokratin – förslag till lokalt program mot främlingsfientlighet och rasism i Skarpnäck

Natten efter 8:e mars attackerades och knivskars antirasister och feminister av nazister i Malmö. Samtidigt utsattes Vasa Real i Stockholm för antisemitiskt klotter riktat mot de unga elever som går i skolans judiska klasser. Igår föll de första domarna mot några av de från SMR som genomförde och planerade attacken i Kärrtorp.

Attackerna från nazister mot åsiktsmotståndare har ökat de senaste åren och det finns även fall med dödlig utgång. Att nazister attackerar och hotar åsiktsmotståndare är en fråga som slår hårt mot demokratin och det demokratiska systemet med grundtanken om ett öppet och fritt samhälle där åsiktsfrihet ska råda.

Vi vill från nämnden klart uttala vårt avståndstagande från nazism, rasism och alla former av våldsbejakande extremism som idag utgör ett hot mot alla politiskt aktiva i Sverige.

Nazism och rasism är ett problem även i Skarpnäck. Nazistiskt våld är ett hot mot demokratin som våra demokratiska partier aldrig kommer att acceptera. Vi tar istället ett gemensamt ansvar för att fortsätta levandegöra demokratin med en öppen debatt och konkreta politiska förslag på de samhällsfrågor som vi gemensamt har i uppdrag att hantera.

I Stockholm har vi en nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism. I det förebyggande arbetet har kommun, polis och civilsamhälle ett stort ansvar. Inte minst har vi ett individuellt ansvar att stå upp för ett demokratiskt och öppet samhälle.

Mot bakgrund av den ökande närvaron av nazism, rasism och främlingsfientlighet i vår stadsdel, föreslår en enig stadsdelsnämnd:

1. Att Skarpnäck ska vara den stadsdel i Stockholm som är mest aktiv i arbetet med att förebygga och motverka nazism, rasism och våldsbejakande extremism

2. Att förvaltningen återkommer med förslag på ett lokalt program mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism med utgångspunkt i stadens Trygghets- och säkerhetsprogram samt regeringens Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Skr. 2011/12:44)

3. Att programmet presenteras och diskuteras på exempelvis medborgarmöten, fritidsgårdar, öppna förskolor samt med det lokala föreningslivet

4. Att nolltolerans mot nazism, rasism och främlingsfientlighet i stadsdelens alla verksamheter klart ska uttalas och att kränkande uttalanden alltid ska bemötas.

Vänsterpartister fanns med i den attackerade demonstrationen i Kärrtorp, vi finns med i det fortsatta gräsrotsarbetet mot nazism och rasism men vår roll är också att använda våra platser i de parlamentariska församlingarna till något bra. Nu ser vi fram emot att vara med och förverkliga ett program som ser till att rasismen aldrig får fotfäste i söderort!

  1. Ammar skriver:

    Det är ett stort misstag att utgå från regeringens handlingsplan 2011/12:44:
    ”Bortsett från de ideologiska skiljaktigheterna är dessa lika våldsbejakande extremistiska rörelser likartade sociala företeelser. […] Det är i grunden samma sociala mekanismer som motiverar individer att ansluta sig till våldsbejakande extremism, oavsett om det är en rörelse som verkar för ett klasslöst, ett etniskt homogent eller ett islamistiskt samhälle.” (sic!)

    Är det lika illa att vilja ha ett klasslöst samhälle som ett etniskt homogent eller islamistiskt samhälle? Skärpning Vänsterpartiet!