Okategoriserade

(V) kräver att staden ges insyn i privata vårdföretag

Mot bakgrund av upprepade rapporter om allvarliga brister i vården och omsorgen på Hemmet för gamla som drivs av Carema AB har Vänsterpartiets representanter i Skarpnäcks stadsdelsnämnd begärt ut uppgifter om missförhållanden. Privata företag, som i detta fall Carema, kan uppenbarligen vägra att delge uppgifterna, trots avtal med staden och trots påtryckningar från stadsdelsförvaltningen. Det är mycket oroande om staden inte kan bedriva en effektiv tillsyn av de äldreboenden som kommuninvånarna hänvisas till. Vänsterpartiet kräver därför att avtalen skrivs om så att det tydliggörs att privata vårdföretag måste lämna uppgifter kring sin verksamhet.

–           Detta är ett tydligt exempel på problemen att överlåta äldreomsorgen på privata vinstdrivande företag, inte ens de ansvariga politikerna kan få den information som krävs för att kunna säkerställa att de äldre får den vården de har rätt till Alexandra Mattson (V), ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Såväl politiker som anhöriga tvingas förlita sig på att de anställda med risk för sina jobb ska våga läcka till pressen. Men vad har hunnit hända då?

 

 

 

Kommentarer är avstängda.