Okategoriserade

Klargörande angående simhall i Skarpnäck

Vänsterpartiet har avsatt pengar i vår budget för 2013 för en sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet, på den tomt vid Folkhögskolan som står tom. I höstas bestämde sig borgarna för att dra tillbaka den markanvisning som då fanns sedan flera år.

De har från allra första början varit med på att en simhall behövs, men har ändrat sig och sagt att de enbart går med på det om en sponsor dyker upp och betalar kalaset och driver den. Och knappt ens då. De har även i kommunfullmäktige agerat aktivt mot. Nu sade de till sina tjänstemän i idrottsförvaltningen att begära hos Exploateringskontoret att ta tillbaka markanvisningen. Idrottsförvaltningen själva anser att en simhall och idrottsbyggnad absolut behövs, trots den nya provisoriska s.k. ”Sprallenhallen” som tillkom på idrottsfältet. Markanvisningen drogs alltså tillbaka och Exploateringskontoret var extremt snabba med att hitta på annat. Dvs ett industriföretag. Inget konstigt egentligen eftersom området redan har industrikaraktär.

En majoritet i exploateringsnämnden tog den 7 februari, beslut om markanvisning för en industri. Vänsterpartiet stödde av misstag det förslaget och hade ingen reservation. Det var olyckligt eftersom vi har varit den drivande parten i många år FÖR en sim-och idrottshall. Det kan ju tolkas som om vi ändrat oss. Det har vi inte. Absolut inte.

Om de borgerliga som har egen majoritet inte hade så bråttom hade man kunnat se en valseger och med en annan majoritet efter valet 2014, där vi skulle kunna genomföra det beslut som togs av kommunfullmäktige för flera år sedan. Dvs Maria Hannäs (V) motion om en sim- och idrottshall. Men nu har beslutet om preliminär markanvisning skett. Nästa steg är stadsbyggnadsnämnden och start PM för en ny detaljplan. Maria Hannäs kommer givetvis att motarbeta och gå på avslag på det ärendet i Stadsbyggnadsnämnden. Tyvärr har borgarna majoritet i staden och kommer att försöka genomföra detta. Det enda som kan ändra borgarnas inställning i ett tidigt skede är en extremt stark opinion. Den har tyvärr inte varit tillräckligt stark. Ännu.

Det är en tuff utmaning att hitta en ny lika bra tomt, både ur kollektivtrafiksynpunkt med även för persontransporter med bil (detta var ju perfekt område, nära trafikleder vilket skulle ge minimerad biltrafik i bostadsområdet).

Vi vänsterpartister fortsätter givetvis att arbeta för en bättre stadsmiljö, för både bostäder, arbetsplatser samt en sim- och idrottshall i Skarpnäck.

Alexandra Mattsson, ledamot Skarpnäcks stadsdelsnämnd (V)
Maria Hannäs, ledamot Stadsbyggnadsnämnden (V)

  1. Göran Vogel skriver:

    Sprid info om simhallen till bostadsrättsföreningarna i Skarpnäck med omnejd. De flesta är anslutna till HSB. De kan i sin tur påverka politiker och tjänstemän.
    Jag kan förmodligen ordna fram kontaktpersoner och mailadresser.

    hälsningar

    Göran Vogel